Yläpohja

Useissa yläpohjan kosteusvaurioissa on syynä tavalla tai toisella vuotava vesikatto. Pienehköt vesikattovuodot saattavat olla pitkäänkin huomaamattomia, koska yläpohjatilaan ei juurikaan ole asiaa, joten pienet vuotovedet saavat kastella rakenteita rauhassa. Mikäli yläpohjan tuuletus on kunnolla toteutettu, on mahdollista, että jatkuvasti toistuva pieni vuoto kuivuu ajan kanssa itsestään, mikäli se ei kohdistu lämmöneristeisiin. Kuitenkin havaittu vesikatteen vuoto on korjattava välittömästi.

Yläpohjan ilmatilan tehokas tuuletus tulee järjestää reilunkokoisilla (200mm) venttiileillä, jotka ovat sijoitettu rakennuksen molempiin päätyihin. Yläpohjan korvausilma otetaan räystäiden alta, jonka laudoitukseen on jätettävä vähintään 30 mm väli koko räystään pituudella.

Toinen ja vesikattovuotoja yleisempi yläpohjan kosteusongelmien aiheuttaja on kondenssiveden kerääntyminen katteen alapinnoille (erityisesti pellillä ja betonitiilellä katetuissa rakennuksissa) suurten lämpötilavaihteluiden yhteydessä. Kondenssi ( =vesihöyry tiivistyy kastepistelämpötilassa vesimolekyyleiksi) muodostuu ongelmaksi lähinnä silloin, kun yläpohjan tuuletus ei toimi ja peltikatteen alta puuttuu aluskate ja lämpöeristeitä ei ole suojattu.

Yläpohjan kosteustutkimus on tärkeä suorittaa aina jos on tiedossa vesikattovuoto, vaikka vanhempikin tai jos rakennusta myydään.

Mikäli vesikate tuottaa runsaasti kondenssivettä yläpohjan rakenteisiin, se on aina pikaisesti korjattava.

Tilaa meiltä yläpohjan tarkastus ja korjaussuunnitelma

Asiantuntijan suorittama kosteustekninen tutkimus säästää aina huomattavasti kustannuksia, kun kosteusvaurio löydetään ja kartoitetaan tarkasti, jolloin korjaustoimenpiteet voidaan rajata oikein, vain kosteus-ja mikrobivaurioituneelle alueelle.

Korjaukset suoritetaan vain vaurioituneilla alueilla, mahdollisesti kehittynyt ja tunnistettu mikrobikasvusto poistetaan / desinfioidaan ja rakenteet suojataan uudelta mikrobikasvulta. Kaikkein suurin kustannuksia nostava tekijä on selvä ylikorjaus, kun ei tiedetä kuinka laaja vaurio oikeasti on ja korjataan "kaiken varalta" selvästi yli vaurion vaatiman korjaustason, saavuttamatta kuitenkaan mitään lisäarvoa.

Yleisesti yläpohjan kosteusvaurion korjausta ei olisi suotavaa tehdä ennen kosteus-ja mikrobiasiantuntijan suorittamaa tutkimusta ja siitä tuotettua korjaussuunnitelmaa.

Asukkaat tai saneerausliikkeet eivät pysty määrittämään (vaikka pintamittarilla tutkittaisiin) vuotaneen veden todellista määrää materiaalien huokosissa, eikä vuodon aiheuttamaa mikrobikasvustoa (yläpohjaan jää kosteutta ja mikrobeja) ja itiöiden leviämistä yläpohjassa, jolloin lähes aina korjauksen jälkeen mikrobikasvu alkaa uudelleen (yllättäen?) vaikka kaikki tehtiin laajalta alueelta ja huolella.

SINCE 1982


Tavoitteemme on saada rakennuksissa yleisesti esiintyvät kosteus- ja homeongelmat asiantuntevan tutkimuksen kautta hallintaan.


Myrkkyjä tuottavia homeita eri kasvuvaiheissa

Penicillium_expansum Stachybotrys (2)
Penicillium_expansum_2 Stachybotrys_chartarum
Penicillium_expansum_4 Stachybotrys